ΓΛΩΣΣΑ:

ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΕΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΕΣ

Το εστιατόριο Veneto διοργανώνει θεματικές οινογνωσίες, σε γκρουπ 10–16 ατόμων, με στόχο την ενημέρωση για την εξέλιξη του ελληνικού και ειδικότερα του κρητικού οίνου. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις σχετικά με την εξέλιξη του ελληνικού οίνου και οινογνωσία 5 κρασιών με συνοδεία τυριών ή εδεσμάτων.